ลำโพง 21นิ้ว IBA ว้อย 5นิ้ว ก้าวไกล (2024)

รหัสสินค้า : 018070004

ราคา

6,500.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 6,500.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ดอกลำโพง IBA 21" ก้าวไกล Voice 5" แม่เหล็ก 2 ชั้น ดอกลำโพง IBA ก้าวไกล 21

IBA ก้าวไกล 18"

Voice 5"

Power 1,500W

แม่เหล็ก 2 ชั้น