ดอกลำโพง

 • ใหม่ล่าสุด
  ดอกลำโพง PR Audio 18" V4 แม่เหล็ก รุ่น 30220
  3,290.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  TADA WIN-1818
  1,800.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  KANE 18 พริกขี้หนู
  2,590.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ดอกลำโพง IBA 21" รุ่น 21-SL5D 2000W ว้อย 5นิ้ว รุ่นใหม่
  7,500.00 บาท

พาวเวอร์แอมป์

 • Proeuro Tech MA-2350 Class D 350W x 2 1U
  5,000.00 บาท
 • Proeuro Tech MA-4450 Class D 450W x 4 1U
  7,800.00 บาท
 • Proeuro Tech MA-2450 Class D 450W x 2 1U
  5,500.00 บาท
 • Proeuro Tech MA-4350 Class D 350W x 4 1U
  7,200.00 บาท

ไมค์สาย

 • ใหม่ล่าสุด
  ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วม NTS รุ่น DS-900DN
  4,600.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟนประธาน NTS รุ่น DS-900CN
  4,800.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟน AUDIO TECHNICA รุ่น MB-1k
  2,200.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟน SOKEN รุ่น DM-211
  1,550.00 บาท