ดอกลำโพง

 • ใหม่ล่าสุด
  Sound Tech STA-15BM500
  2,400.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Sound Tech STA 12EV(i)
  2,100.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Sound Tech STA-LA12B&C
  2,300.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ดอกลำโพง 15 นิ้ว PROEURO TECH PF-1503B
  1,750.00 บาท

พาวเวอร์แอมป์

 • ใหม่ล่าสุด
  เพาเวอร์แอมป์ SoundStandard รุ่น PXM-10
  15,900.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  เพาเวอร์แอมป์ SoundStandard รุ่น PXM-7
  13,900.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  เพาเวอร์แอมป์ SoundStandard รุ่น PXM-5
  11,900.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  TRIO TR-100TC
  3,350.00 บาท

ไมค์สาย

 • ใหม่ล่าสุด
  ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วม NTS รุ่น DS-900DN
  4,600.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟนประธาน NTS รุ่น DS-900CN
  4,800.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟน AUDIO TECHNICA รุ่น MB-1k
  2,200.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟน SOKEN รุ่น DM-211
  1,550.00 บาท