ดอกลำโพง

 • ใหม่ล่าสุด
  NPE 18S-1200F ดอกลำโพง18นิ้ว โครงปั้ม
  2,350.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Sound Tech STA-15BM500
  2,400.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Sound Tech STA 12EV(i)
  2,100.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Sound Tech STA-LA12B&C
  2,300.00 บาท

พาวเวอร์แอมป์

 • ใหม่ล่าสุด
  MICROTECH MT4-20000TD POWER AMP
  33,900.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  MICROTECH MT4-15000TD POWER AMP
  30,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  เพาเวอร์แอมป์ SoundStandard รุ่น PXM-10
  15,900.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  เพาเวอร์แอมป์ SoundStandard รุ่น PXM-7
  13,900.00 บาท

ไมค์สาย

 • ใหม่ล่าสุด
  ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วม NTS รุ่น DS-900DN
  4,600.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟนประธาน NTS รุ่น DS-900CN
  4,800.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟน AUDIO TECHNICA รุ่น MB-1k
  2,200.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟน SOKEN รุ่น DM-211
  1,550.00 บาท