ดอกลำโพง

 • ใหม่ล่าสุด
  KANE 15"AB600
  1,950.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  PROEURO TECH SUB-184
  2,650.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  ดอกลำโพง 12 นิ้ว COMSON รุ่น TC-1256
  850.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  ดอกลำโพง NPE-15F07
  1,150.00 ฿

พาวเวอร์แอมป์

 • พาวเวอร์แอมป์ Ce-anCe E500Q
  8,900.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  NTS DT-41200
  19,500.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  เพาเวอร์แอมป์ NTS DT 4700
  15,500.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  PowerAmp COMSON CS-2000
  6,500.00 ฿

ไมค์สาย

 • ไมค์สาย NTS DM-373
  1,850.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  TOA DM-270 AS
  1,000.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมค์ลอยคู่ NTS SN-668
  1,500.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟนตั้งโต๊ะคออ่อน NTS CM-65
  950.00 ฿