ดอกลำโพง

 • ใหม่ล่าสุด
  ดอกลำโพง 12 นิ้ว ComSon 12BM300H
  1,550.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ดอกลำโพง 15 นิ้ว PR AUDIO 15" V4
  2,650.00 บาท
 • KANE DK-12L
  980.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ดอกลำโพง PROPLUS WF-510
  780.00 บาท

พาวเวอร์แอมป์

 • ใหม่ล่าสุด
  เครื่องขยายเสียง NPE CPA-250BT
  6,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  เครื่องขยายเสียง NPE CPA-150BT
  5,800.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Honic รุ่น C-200BT
  3,990.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  NTS-VA3.5
  9,000.00 บาท

ไมค์สาย

 • ใหม่ล่าสุด
  ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วม NTS รุ่น DS-900DN
  4,600.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟนประธาน NTS รุ่น DS-900CN
  4,800.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟน AUDIO TECHNICA รุ่น MB-1k
  2,200.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  ไมโครโฟน SOKEN รุ่น DM-211
  1,550.00 บาท