มิกเซอร์ Proeurotech TS-8Fx

รหัสสินค้า : 001999101

ราคา

5,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 5,900.00 บาท

SPECIFICATIONS

- Aux sends

Type 1/4" TS connector,unbalanced

Impedance approx.120 Ohm

Max.outputs level +22 dBu

- EQ stereo channeis

Low 80Hz/+15dB

Low Mid 500Hz/+15dB

High Mid 3kHz/+15dB

High 12kHz/+15dB

- Control room outputs

Type 1/4" TS connector,unbalanced

Impedance approx.120ohm

Max.outputs level +22 dBu

- Stereo aux returns

Type 1/4" TRS connector

Impedance approx.20 K.ohm bal./10 K.ohm unbal.

Max.outputs level +22 dBu

- EQ mono channels

LOW 80Hz/+15dB

Mid 100Hz-8kHz/+15dB

High 12kHz/+15dB

- Stereo inputs

Type 1/4" TRS connector,electronically balanced

Impedance approx.20 K.ohm

Max.inputs +22 dBu

- Headphones outputs

Type 1/4" TRS connector,unbalanced

Max.outputs level +22 dBu/150 Omp (+25dBm)

- Microphon input main out

<10Hz-90kHz +0 dB/-1 dB

<10Hz-160kHz +0 dB/-3 dB

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด