เพาเวอร์ แอมป์ รุ่น SAE TX-1000Q

รหัสสินค้า : 002000071

ราคา

19,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 19,900.00 บาท

รายละเอียดสินค้า: เพาเวอร์ แอมป์ รุ่น SAE TX-1000Q 4รุ่น SAE TX-1000Q

Class D power modules.

Universal mains Regulated SMPS.

XLR signal input and link connectors.

SpeakON NL4 and binding-post output connectors.

Input sensitivity selector (0.775v / 1v / 32dB).

Routing mode selector (stereo / bridge / parallel).

Link mode selector (1-in 4-out / 2-in 4-out).

Channel independent protection and clip warning indicators on the front panel.

Channel independent power and -5dB / -10dB / -20dB / signal presence indicators on the front panel.

Low unit weight.

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด