MICROTECH รุ่น MT-4400

รหัสสินค้า : 002000094

ราคา

9,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9,900.00 บาท

MICROTECH MT - 4400


ใหักำลังขับที่ 400 วัตต์/แชนแนล


จึงเหมาะสำหรับขับตู้ 15" กลางแหลม สูงสุด 8 ใบ (แชนแนลละ 2 ใบ ที่โหลด 4 โอห์ม)


หรือ ขับ 15" กลางแหลม 4 ใบ (แชนแนลละ 2 ใบ ที่โหลด 4 โอห์ม) + ซับ 18" 1-2 ใบ โดยบริจด์ 2 แชนแนลที่เหลือมาใช้งาน

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด