PROEUROTECH 9000Q

รหัสสินค้า : 002000026

ราคา

9,800.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9,800.00 บาท

Proeurotech 9000Q เพาเวอร์แอมป์ กำลังขับ 450 W x2

เพาเวอร์แอมป์

PROEURO TECH 9000Q

คลาส H (FP+Series)

กำลังขับ 450 W x 2 8 โอมห์

กำลังขับ 750 W x 2 4 โอมห์

มี ชุด วงจร Sub 2 ข้าง อยู่ด้านหลัง สามารถปรับความถี่ ให้เป็น เบส ได้

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด