PowerAmp COMSON CS-2000

รหัสสินค้า : 002000011

ราคา

65,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 65,000.00 ฿

COMSON CS-2000 POWER AMP

POWER 350 + 350W. OHMS/STEREO @ 8 OHM

POWER 500 + 500W. OHMS/STEREO @ 4 OHM

780 Watts @ 8 OHMS/MONO

COMSON CS-2000 POWER AMP รุ่นใหม่ มีครอสโอเวอร์ในตัว

POWER 350 + 350W. OHMS/STEREO @ 8 OHM

POWER 500 + 500W. OHMS/STEREO @ 4 OHM

780 Watts @ 8 OHMS/MONO

COMSON CS-2000 POWER AMP แบบหม้อแปลง กำลังวัตต์เต็ม CS2000หม้อแปลงคุณภาพสูง CS 2000 CS2000 cs2000 cs-2000 cs 2000

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด