พาวเวอร์แอมป์ PROEUROTECH PRO-1800

รหัสสินค้า : 002000099

ราคา

3,990.00 บาท

ราคารวม 3,990.00 บาท

PRO-1800

OUTPUT PONER, 1 &HZ, O. 1% cipping

180W @0. both channels driven

80. bridged mode 500w

40, both channe's dmwen 260W

40, single channe! dniven 100 dB

INPUT SENSITIVITY 12 Vms

VOLTAGE GAIN AT SO 32.2 dB

OUTPUT CIRCUITRY 2-tier Class H

POWER REQUIREMENTS (18 power, pink noiso 6.3A

at 40 120 VAC)

DISTORTION (1 dB below rafed power 20 - 20 NHZ) 80, less than 0.05%

40. less than 0.1%

FREQUENCY RESPONSE 20- 20kHz, +0, -1dB

DYNAMIC HEADROOM., 4 2dB

DAMPING FACTOR 100

INPUT IMPEDANCE Greater than 20K ohms (balanced or unbalanced)

+24 dB (16 Vrs) MAXIMUM INPUT LEVEL

INPUT CONNECTORS each channel 3-pin XLR and 1/4" TRS, balanced, paralle!

Phono, unbalanced

OUTPUT CONNECTORS, each channel 1/14* Binding Posts

AMPLIFIER AND LOAD PROTECTION Short circuit, open circuit, thermal, RF protection

Load protected against DC faults

Gain controls, 21 detents CONTROLS AND INDICATORS, FRONT PANEL

Red Clip LEDs, proportional, O. 1%, THD threshold.

Green Signal LEDs, threshold -35 dB

Blue Power LED, AC-On.

Full Range / Crossover swich CONTROLS, REAR PANEL

100 Hz, 3rd order LP (sub), 2nd order HP (top).

DIMENSIONS (HND) 88mm x487mm x 362 mm

WEIGHT - Shipping / Nat 14.5/12.5kg


>>> ราคาพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ @ATaudio <<<

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด